Wyślij wiadomość

Certyfikaty i wyróżnienia

Certyfikaty potwierdzające spełnienie wysokich wymagań stawianych przez odpowiednie normy zarówno polskie i europejskie w zakresie napraw i utrzymania taboru kolejowego:

  • Europejski Certyfikat ECM

(Declaration of Entity In Charge of Maintanance management system which fulfils the criteria set out in annex B and C1 of the Memorandum of Understanding (M 0U) signed in Brussels on May 14 th 2009 “ establishing the basic principles of a common system of certification of entities in charge of maintenance for freight wagons”)

  • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009

w zakresie usługi napraw głównych i rewizyjnych, przeglądów okresowych i napraw bieżących wagonów towarowych. Nr certyfikatu: 393/01/2009/J/C

  • Świadectwo uznanego przez PKP Cargo wykonawcy usługi

w zakresie utrzymania wagonów towarowych na poziomie utrzymania od 2 do 4 dla wagonów: 3W/I, 401W, 408W, 415W, 24V, 411Z, 423Z, 424W, WAP, 418 wraz z odmianami, 401Z wraz z odmianami

  • Dodatkowe osiągnięcia

Beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt pod nazwą „Wzrost konkurencyjności Firmy Mega-Met poprzez rozszerzenie oferty o obtaczanie zestawów kołowych w wagonach kolejowych oraz o serwis samochodów osobowych i ciężarowych wszystkich typów i marek”. Kwota dofinansowania: 749 931,04 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Wzrost konkurencyjności Firmy Mega-Met poprzez rozszerzenie oferty o obtaczanie zestawów kołowych w wagonach kolejowych oraz o serwis samochodów osobowych i ciężarowych wszystkich typów i marek. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Beneficjenta: Mega-Met Sp. z o.o. Wartość projektu: 1 581 628,00 zł. Wartość dofinansowania: 749 931,04 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie  www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzebyWzrost konkurencyjności Firmy Mega-Met poprzez rozszerzenie oferty o obtaczanie zestawów kołowych w wagonach kolejowych oraz o serwis samochodów osobowych i ciężarowych wszystkich typów i marek. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.Nazwa Beneficjenta: Mega-Met Sp. z o.o. Wartość projektu: 1 581 628,00 zł. Wartość dofinansowania: 749 931,04 złInformacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie  www.rpo.slaskie.pl

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice