Wyślij wiadomość

Certyfikaty i wyróżnienia

Certyfikaty potwierdzające spełnienie wysokich wymagań stawianych przez odpowiednie normy zarówno polskie i europejskie w zakresie napraw i utrzymania taboru kolejowego:

  • Certyfikat bezpieczeństwa potwierdzający akceptację regulacji przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu spełnienia wymagań krajowych w zakresie bezpieczeństwa wykonywania przewozów na  danej sieci zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE - certyfikat dotyczy przewozów towarowych w tym również przewożenia ładunków niebezpiecznych. Został wydany w dwóch częściach przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na okres 5-ciu lat.
  • Licencja potwierdzająca uprawnienia spółki Mega-Met Sp. z.o.o do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego. Licencja została wydana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i upoważnia spółkę do wykonywania przewozów kolejowych rzeczy oraz świadczenia usług trakcyjnych.
  • Certyfikat UTK potwierdzający zatwierdzenie systemu utrzymania podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie(POU) na terenie Unii Europejskiej zgodnie z  dyrektywą 2004/49/WE i rozporządzeniem (UE) nr 445/2011.
  • Certyfikat potwierdzający kwalifikacje dotyczące spawania pojazdów szynowych i ich części składowych według EN 15085-2:2007 (zakres certyfikacji CL1) wydany przez TUW Rheinland Polska Sp. z o.o.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Wzrost konkurencyjności Firmy Mega-Met poprzez rozszerzenie oferty o obtaczanie zestawów kołowych w wagonach kolejowych oraz o serwis samochodów osobowych i ciężarowych wszystkich typów i marek. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Beneficjenta: Mega-Met Sp. z o.o. Wartość projektu: 1 581 628,00 zł. Wartość dofinansowania: 749 931,04 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie  www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzebyWzrost konkurencyjności Firmy Mega-Met poprzez rozszerzenie oferty o obtaczanie zestawów kołowych w wagonach kolejowych oraz o serwis samochodów osobowych i ciężarowych wszystkich typów i marek. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.Nazwa Beneficjenta: Mega-Met Sp. z o.o. Wartość projektu: 1 581 628,00 zł. Wartość dofinansowania: 749 931,04 złInformacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie  www.rpo.slaskie.pl

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice