O firmie

Firma Mega-Met prowadzi działalność gospodarczą w takich obszarach jak obsługa i serwis wszystkich typów wagonów towarowych oraz międzynarodowy handel wagonami i lokomotywami. Świadczy również profesjonalne usługi w zakresie naprawy i serwisu wagonów kolejowych. Sprzedajemy i remontujemy węglarki, cysterny, szutrówki i platformy.

Spółka funkcjonuje na rynku od 2001 roku i ma swoją siedzibę w Dąbrowie Górniczej. Firma rozpoczęła działalność na skutek przejęcia aktywów spółki Kolzłom, co wiązało się z koniecznością przeprowadzenia restrukturyzacji w następujących sferach: organizacyjnej tzn. zmiany struktury oraz siedziby spółki; zasobów kadrowych, co doprowadziło do ograniczenia zatrudnienia ze 120 do 25 osób przy jednoczesnym zwiększeniu obrotów oraz restrukturyzacji finansowej, która przywróciła przedsiębiorstwu rentowność.

Od momentu przeprowadzenia restrukturyzacji Spółka prowadzi działalność gospodarczą w takich obszarach jak obsługa i serwis wszystkich typów wagonów towarowych oraz międzynarodowy handel wagonami i lokomotywami. Profesjonalne usługi w zakresie naprawy i serwisu wagonów kolejowych Firma świadczy na rynku krajowym współpracując z czołowymi przewoźnikami z kraju i zagranicy. Handlem międzynarodowym Spółka zajmuje się na terenie Europy, Azji oraz Afryki współpracując z przedsiębiorstwami z min. takich krajów jak Maroko, Niemcy, Czechy, Słowacja czy Łotwa. Od momentu powstania Mega-Met przechodziła dynamiczny rozwój sukcesywnie zwiększając kapitał obrotowy oraz majątek, intensywnie modernizując park maszynowy oraz szkoląc zatrudnianych pracowników.

Obecnie nasza baza naprawcza zlokalizowana jest w Łazach przy ul. Kolejowej 15 w halach o powierzchni ok. 5000 m2. Jest to miejsce przy głównym szlaku kolejowym (sąsiadujące z centralną magistralą kolejową), z dostępem do bocznicy oraz własnymi torami umożliwiającymi jednorazowe przyjęcie nawet do 150 wagonów.

Atutem firmy jest potwierdzony certyfikatem ISO 9001:2009 wysoki standard świadczonych usług oraz profesjonalne podejście do Klientów. Firma oferuje doświadczenie, kompleksowość oferty, wysoką jakość a przede wszystkim sprawność i szybkość w działaniu, co w intensywnie rozwijającym się otoczeniu jest jednym z najważniejszych czynników determinujących pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Wzrost konkurencyjności Firmy Mega-Met poprzez rozszerzenie oferty o obtaczanie zestawów kołowych w wagonach kolejowych oraz o serwis samochodów osobowych i ciężarowych wszystkich typów i marek. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Beneficjenta: Mega-Met Sp. z o.o. Wartość projektu: 1 581 628,00 zł. Wartość dofinansowania: 749 931,04 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie  www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzebyWzrost konkurencyjności Firmy Mega-Met poprzez rozszerzenie oferty o obtaczanie zestawów kołowych w wagonach kolejowych oraz o serwis samochodów osobowych i ciężarowych wszystkich typów i marek. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.Nazwa Beneficjenta: Mega-Met Sp. z o.o. Wartość projektu: 1 581 628,00 zł. Wartość dofinansowania: 749 931,04 złInformacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie  www.rpo.slaskie.pl

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice