Oferta Mega-Met

Od momentu przeprowadzenia restrukturyzacji Spółka prowadzi działalność gospodarczą w takich obszarach jak obsługa i serwis wszystkich typów wagonów towarowych oraz międzynarodowy handel wagonami i lokomotywami.

Profesjonalne usługi w zakresie naprawy i serwisu wagonów kolejowych Firma świadczy na rynku krajowym współpracując z czołowymi przewoźnikami z kraju i zagranicy. Handlem międzynarodowym Spółka zajmuje się na terenie Europy, Azji oraz Afryki współpracując z przedsiębiorstwami z min. takich krajów jak Maroko, Niemcy, Czechy, Słowacja czy Łotwa. Od momentu powstania Mega-Met przechodziła dynamiczny rozwój sukcesywnie zwiększając kapitał obrotowy oraz majątek, intensywnie modernizując park maszynowy oraz szkoląc zatrudnianych pracowników.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Wzrost konkurencyjności Firmy Mega-Met poprzez rozszerzenie oferty o obtaczanie zestawów kołowych w wagonach kolejowych oraz o serwis samochodów osobowych i ciężarowych wszystkich typów i marek. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Beneficjenta: Mega-Met Sp. z o.o. Wartość projektu: 1 581 628,00 zł. Wartość dofinansowania: 749 931,04 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie  www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzebyWzrost konkurencyjności Firmy Mega-Met poprzez rozszerzenie oferty o obtaczanie zestawów kołowych w wagonach kolejowych oraz o serwis samochodów osobowych i ciężarowych wszystkich typów i marek. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.Nazwa Beneficjenta: Mega-Met Sp. z o.o. Wartość projektu: 1 581 628,00 zł. Wartość dofinansowania: 749 931,04 złInformacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie  www.rpo.slaskie.pl

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice